Orphanages in Kolkata

 1. Asha Niketan
  No. 37,Baishali, Tangra, Kolkata - 700015
  033 - 23294844, 9432175765
  Orphanages in Kolkata

 2. Dakshin Kalikata Sevasram
  No. 93&97,Deshopriya Park, Sarat Bose Road, Kolkata - 700026
  033 - 24740748, 9999999999
  Orphanages in Kolkata

 3. Calcutta Orphanage
  No. 12/1,Balaram Ghosh Street, Shyam Bazaar, Kolkata - 700004
  033 - 25555192,
  Orphanages in Kolkata

 4. Fuoundation School
  No. 56,Model Town, Fartabad, Garia, Kolkata - 700084
  9831205978,
  Orphanages in Kolkata

 5. Calcutta Muslim Orphanage
  No. 2,Shariff Lane, Rupani Street, Mallik Bazaar, Kolkata - 700016
  033 - 22171117,
  Orphanages in Kolkata

 6. Bulbulir Basa
  No. 370A/B,MG Road, Thakurpukur, Kolkata - 700063
  033 - 24383222, 9831069880
  Orphanages in Kolkata

 7. SOS Children's Village
  Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata - 700091
  033 - 22825358, 033 - 22892084, 033 - 32583041
  Orphanages in Kolkata

 8. Sukanya Home
  AQ15 Block, Sector 5, Salt Lake City, Kolkata - 700091
  033 - 23673267,
  Orphanages in Kolkata

 9. Saradeswari Ashram
  #26,Gourimata Sarani, Shyam Bazaar, Kolkata - 700004
  033 - 25553074,
  Orphanages in Kolkata

 10. Sarbodaya Ashram
  #70-A,Shyampukur Street, Shyam Bazaar, Kolkata - 700004
  033 - 25541420,
  Orphanages in Kolkata

 11. Mother Teresa's Missionaries of Charity Home
  A.J.C. Bose Road, Entally, Kolkata - 700014
  033 - 22175267,
  Orphanages in Kolkata

 12. Sri Guru Sangha
  #11/2,Durga Prasanna, Paramhansa Road, Naktala, Kolkata - 700047
  033 - 24712292,
  Orphanages in Kolkata

 13. Saujatya
  No. 112,Ganguly Pukur, Ashutosh Colony, Haltu, Kolkata - 700078
  033 - 24054329,
  Orphanages in Kolkata

 14. Womens Interlink Foundation
  Shop No. 19,Ballygunge, Kolkata - 700019
  033 - 24655508, 9593549153
  Orphanages in Kolkata

 15. Haryana Nagarik Sangha
  No. 119,CottonStreet, Bara Bazar, Kolkata - 700007
  033 - 22187065,
  Orphanages in Kolkata

 16. Ramkrishna Vivekananda Ashram
  #4,Naskar Para Lane, Ghusuri, Ghusuri, Kolkata - 711107
  033 - 26420932,
  Orphanages in Kolkata

 17. Super Uttarpara Female Destitute
  No. 7,Rajmohan Road, Uttarpara, Kolkata - 712258
  033 - 26636952,
  Orphanages in Kolkata

 18. Rama Krishna Mission Boys Home
  Khardha Station Road, Rahara, Kolkata - 700118
  033 - 25682850, 033 - 25683219
  Orphanages in Kolkata

 19. Sree Guru Ashram
  #181,Riverside Road, Barrackpore, Kolkata - 700120
  033 - 25920087,
  Orphanages in Kolkata

 20. Samparc
  No. 96/3/1,Haridevpur, M.G. Road, Tollygunge, Kolkata - 700082
  033 - 24029210, 9831191177, 9932521969
  Orphanages in Kolkata

 21. Sruti Disability Rights Centre
  No. 5A,R.K. Ghosal Road, Kasba, Kolkata - 700042
  033 - 24418080,
  Orphanages in Kolkata

 22. Manab Utthan Seva Samiti
  #23-A/402,D.H. Road, New Alipore, Kolkata - 700053
  033 - 24782728,
  Orphanages in Kolkata

 23. Manav Utthan Seva Samiti
  #23A/402,D.H. Road, New Alipore, Kolkata - 700053
  033 - 24577276,
  Orphanages in Kolkata

 24. Rainbow Home
  Biren Roy Road (West), Maheshtala, Kolkata - 700141
  033 - 24523312,
  Orphanages in Kolkata

 25. Sukanya Home
  AQ15 Block, Sector 5, Salt Lake City, Kolkata
  033 - 33206539,
  Orphanages in Kolkata

 26. SOS Children's Village
  Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata
  033 - 22825358, 033 - 22892084, 033 - 32583041
  Orphanages in Kolkata

 27. Calcutta Orphanage
  No. 12/1, Balaram Ghosh Street, Shyam Bazaar, Kolkata
  033 - 33207039,
  Orphanages in Kolkata

 28. Saradeswari Ashram
  26, Gourimata Sarani, Shyam Bazaar, Kolkata
  033 - 33201883,
  Orphanages in Kolkata

 29. Sarbodaya Ashram
  7-A, Shyampukur Street, Shyam Bazaar, Kolkata
  033 - 25541420,
  Orphanages in Kolkata

 30. Mother Teresa's Missionaries of Charity Home
  A.J.C. Bose Road, Entally, Kolkata
  033 - 22175267,
  Orphanages in Kolkata

 31. Sri Guru Sangha
  11/2, Durga Prasanna, Paramhansa Road, Naktala, Kolkata
  033 - 33201886,
  Orphanages in Kolkata

 32. Dakshin Kalikata Sevasram
  No. 93&97, Deshopriya Park, Sarat Bose Road, Kolkata
  033 - 30651496,
  Orphanages in Kolkata

 33. Saujatya
  No. 112, Ganguly Pukur, Ashutosh Colony, Haltu, Kolkata
  033 - 24054329,
  Orphanages in Kolkata

 34. Womens Interlink Foundation
  Shop No. 19, Ballygunge, Kolkata
  033 - 24655508, 9593549153
  Orphanages in Kolkata

 35. Asha Niketan
  No. 37, Baishali, Tangra, Kolkata
  033 - 33206701,
  Orphanages in Kolkata

 36. Haryana Nagarik Sangha
  No. 119, CottonStreet, Bara Bazar, Kolkata
  033 - 22187065,
  Orphanages in Kolkata

 37. Ramkrishna Vivekananda Ashram
  4, Naskar Para Lane, Ghusuri, Ghusuri, Kolkata
  033 - 26420932,
  Orphanages in Kolkata

 38. Super Uttarpara Female Destitute
  No. 7, Rajmohan Road, Uttarpara, Kolkata
  033 - 26636952,
  Orphanages in Kolkata

 39. Ramkrishna Vivekananda Ashram
  Natagarh, Kolkata
  033 - 25654262,
  Orphanages in Kolkata

 40. Rama Krishna Mission Boys Home
  Khardha Station Road, Rahara, Kolkata
  033 - 33206705,
  Orphanages in Kolkata

 41. Sree Guru Ashram
  181, Riverside Road, Barrackpore, Kolkata
  033 - 25920087,
  Orphanages in Kolkata

 42. Samparc
  No. 96/3/1, Haridevpur, M.G. Road, Tollygunge, Kolkata
  033 - 33254341,
  Orphanages in Kolkata

 43. Calcutta Muslim Orphanage
  No. 2, Shariff Lane, Rupani Street, Beniapukur, Kolkata
  033 - 22171117,
  Orphanages in Kolkata

 44. Sruti Disability Rights Centre
  No. 5A, R.K. Ghosal Road, Kasba, Kolkata
  033 - 24418080,
  Orphanages in Kolkata

 45. Manab Utthan Seva Samiti
  23-A/402, D.H. Road, New Alipore, Kolkata
  033 - 24782728,
  Orphanages in Kolkata

 46. Manav Utthan Seva Samiti
  23A/402, D.H. Road, New Alipore, Kolkata
  033 - 33204959,
  Orphanages in Kolkata

 47. Bulbulir Basa
  No. 370A/B, MG Road, Thakurpukur, Kolkata
  033 - 33207041,
  Orphanages in Kolkata

 48. Rainbow Home
  Biren Roy Road (West), Maheshtala, Kolkata
  033 - 24523312,
  Orphanages in Kolkata

Popular in Kolkata

Popular Searches

A |   B |   C |   D |   E |   F |   G |   H |   I |   J |   K |   L |   M |   N |   O |   P |   Q |   R |   S |   T |   U |   V |   W |   Y |   Z |