List of Bridal Beauty Parlours in Jaipur | Pinda.In -Find Address- Page 1

Bridal Beauty Parlours in Jaipur

We have 6 listings Bridal Beauty Parlours in Jaipur.

The list of address, phone numbers and other information in the Jaipur city listed under Bridal Beauty Parlours category is given below:

Jawed Habib

Address: #78B,Taneja Block, Adarsh Nagar, Jaipur - 302004
Phone: 0141 - 2603507, 0141 - 4032970, 9829053507

Kaya Etiquetters

Address: No. A225, 2nd Floor,Crystal Count, Malviya Nagar, Jaipur - 302017
Phone: 0141 - 6540885, 7737266791, 9214026546

Paruls

Address:
Phone: 0141 - 2520100, 9314099906

Wink

Address: No. A/44/45,Shyam Nagar, Jaipur - 302019
Phone: 0141 - 4049877, 9314045896

Supreme Beauty Parlour

Address: C-244, Near Park No 7, Malviya Nagar, Jaipur - 302017
Phone: 9828320206,

Shades

Address: U-g 1, 23 & 24, Crown Plaza, Near Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021
Phone: 0141 - 5104644,